REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „ZŁOTA PLAŻA II”

 1. Pobyt rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu według daty na potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% całkowitej należności za pobyt. Wpłata zadatku przez Gościa oznacza, iż akceptuje on przedmiotowy regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Przelewu należy dokonać w ciągu 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji na konto:Santander  24 1090 1362 0000 0001 2983 2019
  ZŁOTA PLAŻA II
  Ul. Ognik 13
  60-385 Poznań
 3. Kwotę pozostałych 50% należności należy dokonać w dniu przyjazdu u kierownika ośrodka.
 4. Zadatek nie jest zwracany w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji
 5. W przypadku większych grup zorganizowanych ceny pozostawiamy do indywidualnego uzgodnienia!
 6.  Kierownik ośrodka może pobrać od Gościa kaucję w wysokości 500 zł. Kaucja ta zostanie zwrócona przy zdaniu domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez Gościa.
 7. Osobą dokonującą rezerwacji domku w Ośrodku może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
 8. Po przybyciu Gość ma obowiązek okazania potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu oraz postępujące niezgodnie z zasadami współżycia społecznego zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.
 10. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana po wyrażeniu zgody przez kierownika oraz za dodatkową opłatą od każdej osoby za każdą dobę.
 11. W momencie przekazania klucza do domku Goście stają się jego gospodarzami i utrzymanie czystości domku oraz tarasu leży w ich gestii.
 12. Uszkodzenia sprzętów bądź pomieszczeń oddanych do użytku Gość zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po wejściu do domku.
 13. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Dla każdego domku wyznaczone jest jedno oznaczone miejsce parkingowe.
 14. Ze względu na wymagania ochrony ppoż. oraz ogólnego bezpieczeństwa w domkach zabrania się używania urządzeń grzewczych oraz dodatkowych urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem zainstalowanych przez Właściciela Ośrodka.
 15. W Ośrodku Wypoczynkowym „ZŁOTA PLAŻA II” obowiązuje cisza nocna trwająca od 22:00 do 6:00 rano.
 16. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych wczasowiczów.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub winy odwiedzających i zostanie obciążony kosztami.
 18. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany  przekazać domek do kontroli stanu wyposażenia oraz oddać otrzymane klucze Kierownikowi Ośrodka.
 19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach mienie Gości.
 20. Za pobyt psa w domku pobiera się opłatę w wysokości 15 zł za dobę. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z kierownikiem ośrodka. Klient domku przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa opiekując się zwierzęciem.
 21. Wykupiony pobyt w Ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim Gości oraz kradzieży i zniszczenia mienia. Zaleca się gościom wykupienie polisy wczasowej od NNW we własnym zakresie.
 22. Goście Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i ppoż.
  oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych, do próśb pracowników obiektu.
 23. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.zlotaplaza.com i w drodze indywidualnego zapoznania się z nim przy otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.
 24. Proszę o zabranie potwierdzenia rezerwacji ,posiadanie jego jest wymagane przy bramie wjazdowej gdy jest duża kolejka. Wjazd do Ośrodka Skorzęcin jest płatny wg cennika UMiG Witkowo.

Pobierz regulamin