Ośrodek Wypoczynkowy
ZŁOTA PLAŻA II
al. Słoneczna, Skorzęcin
62-230 Skorzęcin
NIP: 779-21-39-644

Tel: +48 608432768

malwa@skorzecin.org.pl

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest firma Malwa S.C.