• english language
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
1 2 3
Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
„ZŁOTA PLAŻA II

 1. Pobyt rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu według daty na potwierdzeniu rezerwacji.

 2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50 % całkowitej należności za pobyt. Wpłata zadatku przez Gościa oznacza, iż akceptuje on przedmiotowy regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Przelewu należy dokonać w ciągu 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji na konto:

  Stantander  24 1090 1362 0000 0001 2983 2019
  ZŁOTA PLAŻA II
  Ul. Ognik 13
  60-385 Poznań

 3. Przelewu pozostałych 50 % należności należy dokonać w dniu przyjazdu u kierownika ośrodka.

 4. W przypadku anulowania rezerwacji, z winy Gościa, Złota Plaża II  zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa należnością według następujących zasad:

  - kwotą połowy wpłaconego zadatku, gdy rezygnacja nastąpiła najpóźniej na 30 dni przed pierwszym dniem, w którym Gość zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanego domku,

  - całością zadatku jeśli rezygnacja nastąpiła na mniej niż 30 dni przed pierwszym dniem rezerwacji,

  - 100 % całkowitego kosztu rezerwacji, jeśli rezygnacja nastąpiła na mniej niż 14 dni przed pierwszym dniem rezerwacji,

  - 100 % całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Gość nie przyjedzie lub nie wykorzysta w ustalonym terminie zarezerwowanej usługi, bez dokonania wcześniejszej zmiany bądź anulowania rezerwacji.

 5. .W przypadku skrócenia pobytu obowiązują identyczne reguły jak przy anulowaniu rezerwacji

 6. W przypadku większych grup zorganizowanych ceny pozostawiamy do indywidualnego uzgodnienia !!!

 7.  Kierownik ośrodka może pobrać od Gościa kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja ta zostanie zwrócona
  przy zdaniu domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez Gościa.

 8. Osobą dokonującą rezerwacji domku w Ośrodku może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. Złamanie tej zasady grozi odmówieniem meldunku takiej osobie bez żadnych konsekwencji dla Ośrodka Wypoczynkowego „ZŁOTA PLAŻA II”.

 9. Po przybyciu Gość ma obowiązek okazania potwierdzenia wstępnej rezerwacji oraz dowodu osobistego.

 10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu oraz postępujące niezgodnie z zasadami współżycia społecznego zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

 11. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana po wyrażeniu zgody przez kierownika oraz za dodatkową opłatą od każdej osoby za każdą dobę.

 12. Gość nie ma prawa odstępować domku innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

 13. W momencie przekazania klucza do domku Goście stają się jego gospodarzami i utrzymanie czystości domku oraz tarasu leży w ich gestii

 14. Uszkodzenia sprzętów bądź pomieszczeń oddanych do użytku Gość zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po wejściu do domku.

 15. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Dla każdego domku wyznaczone jest jedno oznaczone miejsce parkingowe. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy oraz znajdujące się w nich mienie

 16. Ze względu na wymagania ochrony ppoż. oraz ogólnego bezpieczeństwa w domkach zabrania się używania urządzeń grzewczych oraz dodatkowych urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem zainstalowanych przez Właściciela Ośrodka.

 17. W Ośrodku Wypoczynkowym „ZŁOTA PLAŻA II” obowiązuje cisza nocna trwająca od 22:00 do 6:00 rano

 18. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych wczasowiczów.

 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub winy odwiedzających i zostanie obciążony kosztami ..

 20. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany  przekazać domek do kontroli stanu wyposażenia oraz oddać otrzymane klucze Kierownikowi Ośrodka.

 21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach mienie Gości.

 22. Za pobyt psa w domku pobiera się opłatę w wysokości 15 zł za dobę. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z kierownikiem ośrodka. Klient domku przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa opiekując się zwierzęciem

 23. Wykupiony pobyt w Ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim Gości oraz kradzieży i zniszczenia mienia. Zaleca się gościom wykupienie polisy wczasowej od NNW we własnym zakresie.

 24. Goście Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i ppoż.
  oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych, do próśb pracowników obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości Ośrodka zasad zawartych w regulaminie oraz zarządzeniach.

 25. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.zlotaplaza.com i w drodze indywidualnego zapoznania się z nim przy otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.

 26. Proszę o zabranie potwierdzenia rezerwacji ,posiadanie jego jest wymagane przy bramie wjazdowej gdy jest duża kolejka


Prześlij mi kopię wiadomości
kod
Wpisz kod z obrazka

 
© 2013 Tanie noclegi : oœśrodki wypoczynkowe : Skorzęcin : domki letniskowe przy plaży w Skorzęcinie : Złota plaża. Wszelkie prawa zastrzeżone projekt i realizacja: artiworks.pl projektowanie stron www poznań, artiworks.pl